Gedragscode

#rugbyattitude

Het uniek evenwicht van de meest intense teamsport ter wereld!

Rugby wordt geroemd als de meest intense teamsport ter wereld. Tegenover de gewelddadige natuur van de sport staat een cultuur geworteld in 5 essentiéle waarden.

Respect – Toon respect voor teamgenoten, tegenstanders, wedstrijdofficials en degenen die bij het spel betrokken zijn en hun omgeving.

Discipline – Toon discipline door het naleven van de rugbyregels, de essentie van het rugby. Ook naast het veld is discipline een belangrijke vorm van respect.

Fair-play – Eerlijkheid en fair-play staan centraal in het rugby. Maak van de club een veilige omgeving voor elk individu.

Passie – Beleef rugby met hartstochtelijk enthousiasme voor het spel en zijn waarden. Deel het met jouw omgeving en vergroot Zo de internationale rugby familie.

Solidariteit – Beleef rugby met een verenigende geest en geniet van levenslange vriendschap, kameraadschap, teamwork en loyaliteit die culturele, géografische, politieke en religieuze verschillen overstijgen.

Sporters

Ik toon mijn rugby attitude door respect – passie – discipline – integriteit – solidariteit uit te dragen als speler

Ik heb respect voor het materiaal van de club

Ik bouw mee aan een nette club zowel rond het veld als in de kleedkamers en kantine

Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele geaardheid of ander
kenmerken

Ik neem grensoverschrijdend gedrag ernstig en weet dat ik terecht kan bij de
vertrouwenspersoon in de club.

Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers,
ouders, coaches, scheidsrechters en ieder ander.

Trainers

Trainers zetten hun spelers centraal en werken aan de ontwikkeling van hun ploeg. Winnen is niet het doel op zich

Ik toon mijn rugby attitude door respect – passie – discipline – integriteit – solidariteit en fair-play uit te dragen en aan te leren aan mijn spelers

Ik zorg dat mijn spelers kunnen sporten in een veilige omgeving

Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, spelers en ouders

Ik heb respect voor het materiaal van de club

ik Zorg ervoor dat elke speler evenveel wint en speelt (minstens helft van een wedstrijd)

Ik ga zorgvuldig en correct om met persoonlijke gegevens van leden

Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, ouders, coaches, scheidsrechters en iéder ander

Ik accepteer dat mijn spelers fouten maken, het is een deel van het leerproces

Ik leef de regels van het rugbyspel na en probeer deze niet te omzeilen

Ik neem grensoverschrijdend gedrag (pesten, geweld, seksuele overschrijdend gedrag) ernstig en verwijs indien nodig door naar de vertrouwenspersoon in club

Supporters

Supporters zijn de 16de man, zij moedigen hun team aan en zorgen voor “de beleving” naast het veld

lk respecteer de scheidsrechter en zijn beslissingen

lk respecteer de tegenstander

Ik moedig mijn team aan, zelfs bij verlies

Ik gedraag me niet agressief of gebruik geen ongepast taalgebruik

Ik respecteer de kicker

Ik ga vriendelijk om met de andere supporters

Ik zet mijn rugby attitude om in praktijk

Ouders

Ouders langs de kant moedigen de teams aan en hun kind in het bijzonder.

Ik moedig mijn kind en rest van het team positief aan

Respecteer de tegenstander(s) en andere ouders

Valoriseer goed gedrag

Troost je kind bij

Heb vertrouwen in de trainer

Accepteer fouten

Maar geen instructies geven als ouder

Respecteer de scheidsrechter

Ik gebruik geen agressieve taal

Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst en seksuele voorkeur of ik
accepteer iedereen hoe hij is.

Vergeet niet:

Het zijn kinderen

Het is een spel geen WK rugby

De trainers geven hun tijd op voor de kinderen

Scheidsrechters kunnen zich vergissen

Winnen is niet het belangrijkste

Bestuurders

Bestuurders dragen de waarden uit bij het besturen van hun club. Zij waken over de toepassing van de waarden in hun club

Ik toon mijn rugby attitude door respect – passie – discipline – integriteit – fair-play uit te dragen in mijn cub en aan zijn leden

Ik zorg ervoor dat mijn leden kunnen sporten in een veilige omgeving

Ik ga zorgvuldig en correct om met persoonlijke gegevens van leden

IK discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeuren of andere kenmerken

Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, ouders, coaches, scheidsrechters en iéder ander

Ik neem (melding van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen emstig en verwijs indien nodig verder naar de vertrouwenspersoon of hulporganisaties

lk Zorg ervoor dat ik alert ben voor de waarschuwingssignalen op bovenstaande regels

Ik controleer of de gedragscodes door de verschillende doelgroepen worden nageleefd