Wat te doen bij een ongeval?

Zo nu en dan komt het bij rugby, net als bij andere sporten uiteraard, al eens voor dat je je bezeerd op training of tijdens een wedstrijd. In dat ondenkbare scenario kan je eenvoudig beroep doen op de verzekering van de federatie Rugby Vlaanderen. Als spelend lid zit jouw bijdrage voor deze verzekering vervat in je jaarlijkse bijdrage van het lidgeld.

Meer info vind je op Rugby Vlaanderen: https://rugby.vlaanderen/een-ongeval-wat-nu

Stapsgewijs:

Download het aangifteformulier

Vul de gevraagde gegevens in op de eerste 2 pagina’s.

Laat de laatste pagina invullen door de behandelende geneesheer of huisarts.

Stuur de ingevulde en ondertekende pdf per mail door naar Rugby Vlaanderen.

Nadat je zelf eerst alle rekeningen hebt betaald, bezorg je Belfius per mail alle

nodige ziekenfonds bewijzen en facturen met vermelding van je dossiernummer.